พนักงานบัญชี

บริษัท วีไฟร์ พรอพเพอตี้ จำกัด

คอนโด เดอะไรซ์ เรสซิเดนซ์ (หลังโลตัส มอ.) 11 ถ.ประชายินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0819599119

รับสมัครพนักงานบัญชี   1  อัตรา 

รายละเอียดงาน

1.รับผิดชอบงานบัญชีรายรับ/รายจ่าย

2.จัดทำ บันทึก เอกสารเบิกจ่าย และปรับปรุงข้อมูลทางบัญชี

3.รับผิดชอบเอกสารการวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและออกใบแจ้งหนี้

4.ดูแลการทำภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

5.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน,ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ

6.ตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

7.นำส่งภาษี ภงด.1,3,53 ภพ.30

8.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการมาตรฐานการบัญชี และภาษีอากร

9.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีที่เกี่ยวข้อง

10.ปิดงบการเงิน

11.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

12.ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (08.30-17.30 น.)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี

2.มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 3 ปี ขึ้นไป   

3.มีความรู้ด้านบัญชี และการจัดทำเอกสารเป็นอย่างดี

4.สามารถใช้โปรแกรมทำบัญชี Express

5.มีความละเอียดและรอบคอบ

6.มีทักษะการติดต่อสื่อสารและประสานงานที่ดี

7.**หากมีประสบการณ์ปิดงบการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ**

หากสนใจสามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่สำนักงานขายคอนโด เดอะไรซ์ เรสซิเดนซ์ (หลังโลตัส มอ.) หรือส่ง resume มาที่ Ve5property@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 081-9599119 (08.30-17.30น.)