วิศวกรโยธา

บริษัท วีไฟร์ พรอพเพอตี้ จำกัด

คอนโดเดอะไรซ์ เรสซิเดนซ์ (หลังโลตัส มอ.) 11 ถ.ประชายินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0819599119

รับสมัครวิศวกรโยธา   1   อัตรา

รายละเอียดงาน

1.ถอดราคาประมาณการสิ่งปลูกสร้าง BOQ

2.วางแผนและบริหารจัดการงานก่อสร้าง

3.ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง ตามกำหนดเวลา

4.ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน

5.สรุปงานและรายงานความคืบหน้า

6.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรโยธา

2.ใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี 

3.ใช้โปรแกรม Word , Excel ได้เป็นอย่างดี

4.ใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม (พิจารณา+ผลตอบแทน)

5.สามารถแก้ไขปัญหาจากการก่อสร้างได้

6.ถ้ามีประสบการณ์อาคารสูงตั้งแต่ 8 ชั้นขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

8.มีความรับผิดชอบสูง

หากสนใจสามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่สำนักงานขายคอนโด เดอะไรซ์ เรสซิเดนซ์ (หลังโลตัส มอ.)หรือส่ง resume มาที่ Ve5property@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-9599119 (08.30-17.30 น.)