ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 55 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา5
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-342742 ต่อ 164

ตำแหน่ง                 :               ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์        (จำนวน  5  อัตรา)  (ประจำสำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ               :                                              

                                                :               ชาย 20 ปีขึ้นไป

:               ปวส./วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป

:               มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ได้ดี

:               มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูง

:               มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

:               สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

:               ถ้ามีประสบการณ์การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Email : Hr.Hq@southlandholding.com