พนักงาน QC ( ประสานงานจีน )

เวสตัน Weston

17/08 ม.8 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

อัตรา1
เงินเดือนตามตกลง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์062-2427666

พนักงาน QC  ( ประสานงานจีน )

- ตำแหน่ง พนักงานประสานงานจีน  ( QC )

1.เพศชาย/หญิง

2.อายุ  22- 35  ปี

3.วุฒิ. ปวส. -ปริญญาตรี สาขาภาษาจีน  พูด  ฟัง  อ่าน  เขียน   ได้ดี

4.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งประวัติมาที่ acc.weston2020 thailand@gmail.com หรือโทร. 062-2427666