เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 55 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา3
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-342742 ต่อ 164

ตำแหน่ง                 :               เจ้าหน้าที่การเงิน      (จำนวน  5  อัตรา)     (ประจำสนง.ใหญ่)

คุณสมบัติ               :              

-               เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

-               ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร,ภาษาอังกฤษธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์

-               มีความชำนาญด้านตัวเลขเป็นอย่างดี

                                                -               สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

                                                -               มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

Email : Hr.Hq@southlandholding.com

Email : Hr.Hq@southlandholding.com

                                                -               มีความคิดริเริ่ม มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูง

                                                -               ถ้ามีประสบการณ์การทำงาน และภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Email : Hr.Hq@southlandholding.com