วิศวกร

บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด (สาขาระยอง)

เลขที่ 20/5 ม.12 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง

อัตรา10
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานระยอง
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-342742 ต่อ 164

ตำแหน่ง :               วิศวกร                    (จำนวน  10  ตำแหน่ง) (ประจำสาขาระยอง)

คุณสมบัติ               :

-                      ชาย  อายุ 20 ปี ขึ้นไป

-                      วุฒิปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า ,เครื่องกล

อุตสาหกรรม

-                      มีความรู้เชิงช่าง

-                      สามารถปฏิบัติและวางแผนงานซ่อมได้

-                      สามารถปฎิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้

-                      หากเคยผ่านงานซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-                      ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความคิดริเริ่ม มีความรู้ในงานเป็นอย่างดี

-                      สวัสดิ์การมีแบบฟอร์ม, บ้านพัก

Email : Hr.Hq@southlandholding.com