แม่บ้าน

บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด ตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์HONDA

456/4 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานบริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด สาขาหาดใหญ่
ลักษณะงานงานรายวัน
โทรศัพท์087-2921118

ตำแหน่ง  แม่บ้าน  ประจำสาขาหาดใหญ่ 1 ตำแหน่ง 

คุณสมบัติเบื้องต้น

- อายุไม่เกิน 45 ปี 

- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

สถานที่รับสมัคร ฝ่ายบุคคล บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด สาขาถนนราษฎร์ยินดี 

สอบถามเพิ่มเติม 087-2921118