เจ้าหน้าที่บัญชี(เจ้าหนี้) ด่วน!

วีทูเอส เอ็นจิเนียริ่ง

เลขที่ 120,122 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างองค์กร
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์โทร.074-368311 ต่อแผนกบุคคล ,มือถือ 082-7320169

บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เป็นผู้นำด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบนิวแมติกส์   รวมถึงรับออกแบบ  ติดตั้ง ซ่อมแซม  ปรับปรุงเครื่องจักร  กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม

****มีความยินดีรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง****

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้)

รายละเอียดงาน

1.จัดทำเอกสารการจ่ายหนี้พร้อมทำเช็คจ่าย

2.บันทึกรายการค่าใช้จ่ายของบริษัท

3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

4.จัดทำภาษ๊หัก ณ ที่จ่าย

5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.เพศหญิงเท่านั้น

2.อายุระหว่าง 25-35 ปี

3.การศึกษาจบปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี   หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4.มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 3 ปีขึ้นไป

5.มีความรู้สามารถ และประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office ในระดับดี 

6.มีความรู้ ความสามารถด้านโปรแกรมบัญชี Express

7.สามารถทำงานเป็นทีมได้

8.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  กล้าแสดงออก

9. มีทักาะการติดต่อประสานงานที่ดี

10.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

สวัสดิการต่างๆ

1.ประกันสังคม

2.โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

3.ประกันกลุ่มอุบัติเหตุฯ

4.เบี้ยขยัน

5.ชุดยูนิฟอร์ม

6.วันหยุดพักผ่อนประจำปี

7.งานเลี้ยงบริษัทประจำปี

 

วันเวลาและสถานที่สมัครงาน

แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สมัครได้ในวัน จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 – 16.00 น.)

 

สนใจสมัครงานได้ที่      

บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 120,122 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (ซอยหลังสยามนครินทร์ อยู่หัวมุมซอยนิพัทธ์สงเคราะ5 ซอย 3/1)

โทร. 074-368311-4  มือถือ 082-7320169  แฟกซ์ 074-368316 
หรือส่งประวัติส่วนตัวมาที่ e-mail
preeyaphorn@v2sengineering.co.th, hrm@v2sengineering.co.th   

 

*** หากต้องการสมัครผ่าน e-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***

*หมายเหตุ พิจารณาใบสมัครของทางบริษัทฯ เป็นลำดับแรก

…………………………………...........................................................................................................…………………