แม่บ้าน (ด่วน)

โครงการบีนู เรสสิเด็นซ์

โครงการบีนู เรสสิเด็นซ์ 159 ม.8 ถ.ปุณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (เลยหอประชุมนานาชาติมอ.)

อัตรา1
เงินเดือน9750
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์080-8639944

ดูแลรักษาความสะอาดประจำอาคาร 

สามารถเข้ามาสมัครและดูสถานที่ปฏิบัติงาน

-ประกันสังคม

-เงินพิเศษ

วันหยุด อาทิตย์ละ 1 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลาทำงาน 08.00น.-17.00น.