พนังงานหน้าร้าน

บริษัท สมอทองหาดใหญ่ จำกัด

258 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา3
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาม.3
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์061-1759339

-เพศหญิงหรือชาย

-มีความซื่อสัตย์ อดทน 

-มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย

-ขยัน มีวินัย ตรงต่อเวลา

-มีทักษะในการเจรจากับลูกค้า / สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่ตั้งใจ และพร้อมที่จะทำงาน

***สนใจสามารถสมัครงานด้วยตนเอง ทางบริษัทต้องการบุคลากรที่ตั้งใจทำงานและซื่อสัตย์***

*เอกสารประกอบการสมัครงาน*

-รูปถ่าย                                -สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาบัตรประชาชน          -วุฒิการศึกษา

***ทางบริษัทฯ ต้องการพนักงานที่มีความตั้งใจในการทำงาน***

ข้อมูลกิจการ Ssmorthong Sales

บริษัท สมอทองหาดใหญ่ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549 ณ เลขที่ 258 ถนนสามชัย อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา บริษัทจำหน่ายเกี่ยวกับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้สำนักงาน งานสั่งทำ งานปักจักร    <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>