Executive Sales Manager

ห้างหุ้นส่วนสามัญ จามจุรี หาดใหญ่

หาดใหญ่ สงขลา

อัตรา1
เงินเดือน 30K-40K (ตามความสามารถ และ ประสบการณ์) + Performance bonus ปลายปี
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0816124510

 

ผู้พัฒนาโครงการบ้านจัดสรรใน .หาดใหญ่ มากว่า 12 ปี ต้องการรับสมัครผู้มีความสามารถดังต่อไปนี้

 


รายละเอียดงาน

1. วางแผนกลยุทธ์ กําหนดเป้าหมายการขาย และผลักดันความสำเร็จของงานขายประจำโครงการต่าง ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

2. ติดตามและบริหารความเคลื่อนไหวของยอดขาย ยอดโอน และต้นทุนการขายให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร

3. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร

4. จัดหาช่องทางการขายใหม่  และวางแผนรายการส่งเสริมการขายย่อยในแต่ละโครงการ

5. บริหารความพร้อมของสถานที่ ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการขาย รับรอง และบริการลูกค้า

6. บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยอดขาย

7. บริหารและพัฒนาบุคลากรในทีมฝ่ายขายให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อดำเนินการด้านการขายและการให้บริการ

8. ให้บริการสานต่อกิจกรรมเมื่อปิดการขาย และติดตามรักษาความสัมพันธ์ และขยายฐานลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาดบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ สาขาอื่น 

2. มีประสบการณ์การทํางานด้านการบริหารงานขายไม่ต่ำกว่า 3 ปี

3. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office และ Internet

5. มีทักษะการวางแผน การบริหารยอดขายและการบริหารทีมเป็นอย่างดี

6. มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อหาแนวทางการขายใหม่ๆ และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

7. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ มีทักษะการสื่อสาร รวมถึงการเจรจาต่อรองที่ดี

8. สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้ดี มีความคล่องตัวสูง ปรับตัวได้ดี มีทัศนคติเชิงบวก

9. สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดาโดยมีความยืดหยุ่น และยึดถือการบรรลุเป้าหมายเป็นที่ตั้ง

 

วันและเวลาทำงาน

วันต่อสัปดาห์ เวลา 8.30-17.30.

 

เงินเดือน 30K-40K (ตามความสามารถ และ ประสบการณ์) + Performance bonus ปลายปี

 

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม

2. วันลา วันหยุดประเพณี และวันลาต่าง  ตามกฎหมาย

3. เที่ยวประจำปีกับบริษัท

4. ตรวจสุขภาพประจำปี

5. ยูนิฟอร์ม

 

กรุณาสมัครโดยแนบประวัติพร้อมรูปถ่าย โดยส่งไปที่ email: hr@chamchurihatyai.com

 

ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการ https://www.chamchurihatyai.com