พนักงานต้อนรับ GSA ชาย

โรงแรมอัลฟาฮัจย์

132 ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างองค์กร
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์-

คุณสมบัติ

อายุ 25 ปีขึ้นไป

มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

สื่อสารภาษาอังกฤษได้ เป็นอย่างดี 


สวัสดิการ 

อาหาร 1 มื้อ 

หอพักพนักงาน

ยูนิฟอร์ม

OT 

ประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้บงชีพ

สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่ง Resume เข้ามาได้ที่ Email : alfahadhalalhotel.hr@gmail.com 

ข้อมูลกิจการ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ (Alfahad hotel)

โรงแรมฮาลาล ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดให้บริการมาแล้ว 4 ปี โรงแรมระดับ 4 ดาว ให้บริการนักท่องเที่ยว ที่ต้องการการบริการแบบฮาลาล ทั้งห้องพัก ห้องประชุม ห้องอาหาร ตลอดจน งานเลี้ยงต่างๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย    <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>