ยาม (พนักงานทั่วไปกะกลางคืน)

แมนชั่น

ดี.ดี. แมนชั่น เลขที่ 7 ซอยบุญแก้วอุทิศ เขต 8

อัตรา1
เงินเดือน-
เพศชาย
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0642982245

ศาสนาพุทธ