พนักงานตัดหญ้า

บริษัท เอฟทีเอ 56 จำกัด

468 ถ.คลองเรียน 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา5
เงินเดือน9000
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0988515665

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ไม่จำเพศ ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิ
  • มีความขยัน อดทน
  • ตัดหญ้า ตกแต่ง รดน้ำต้นไม้ กวาดใบไม้
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


เอกสารการสมัค

1 รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับติดต่อ โทร 098-8515665