พนง.ฝ่ายขายโครงการ (บ้าน)

หมู่บ้านพรรณพฤกษา

บจก.ทรอปิคอลแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 1901 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่

อัตรา2
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานเส้นสนามบินหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-536333 , 088-7880723

ตำแหน่ง : พนง.ฝ่ายขายโครงการ(อสังหาริมทรัพย์)

คุณสมบัติ

1.เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

2.รักงานบริการ ด้านการขาย

3.มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการขายบ้านได้เป็นอย่างดี (หากไม่มีประสบการณ์ขอให้มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้)

4.ใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น MS Office ได้

5.สามารถรับมือต่อแแรงกดดันเมื่อมีงานเร่งด่วนได้ดี

6.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้

7.สามารถเข้างานวันอาทิตย์ได้ โดยจะมีวันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน/สัปดาห์

8.ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ซื่อสัตย์ สุจริต

9.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

รายละเอียดของงาน

1.ให้รายละเอียดและแนะนำสินค้าของบริษัท ฯ ให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

2.ดูแลความเรียบร้อยของบ้านตัวอย่าง

3.ประสานงานด้านสินเชื่อ ติดตามสินเชื่อให้แก่ลูกค้า

4.ตรวจบ้าน มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิศวกรรม

5.ให้บริการเรื่องการโอนบ้่าน ติดต่องานภายนอก กับกรมที่ดิน และเทศบาล

***อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 10,000 บาท/เดือน + ค่าคอมมิชชั่นจากการขายบ้าน