เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด ตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์HONDA

456/4 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานบริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด สาขาหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์087-2921118

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

คุณสมบัติเบื้องต้น

เพศ     หญิง
อายุ     22 - 30 ปี 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

- บุคลิกภาพดี รักในงานบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


ลักษณะงานเบื้องต้น

ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการ

- ติดตามสอบถามความพึงพอใจ ประสานงาน แก้ไขปัญหา เก็บข้อมูล จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


สวัสดิการเบื้องต้น ประกันสังคม ประกันกลุ่ม เงินรางวัล เบี้ยขยัน และอื่นๆ

สนใจสมัครได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด สาขาถนนราษฎร์ยินดี 

104/1 ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โทร.087-2921118 IDLINE : ARIYA-HR