เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

371 ถนน สามชัย ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานอาคารบ้านซูซูกิ ถนน สามชัย
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์081-7133576

คุณสมบัติ


ลักษณะงาน

-เพศชายหรือหญิง
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เกี่ยวข้อง
-เพิ่มยอดจัดเก็บหนี้ได้ตามเป้าหมาย
-วิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้

-จัดหาเบอร์โทรลูกค้า


ช่องทางการสมัคร

-ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ recruit@bansuzuki.com หรือสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคคลชั้น 2 อาคารบ้านซูซูกิ ถนน สามชัย ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 081-7133576


ข้อมูลกิจการ บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด เริ่มต้นจากธุรกิจค้าอะไหล่เล็กๆ ที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้อาศัยความเพียร พยายาม และ ความตรั้งใจจริงอย่างแรงกล้า ในการทำธุรกิจจนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2510 ตระกูล "ลาภาโรจน์กิจ" ได้รับการ ทาบทามจากบริษัท ซูซูกิมอเตอร์ จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่นให้เข้าร่วมลงทุนกับ บริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ในการก่อสร้าง โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ "ซูซูกิ" เป็นแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมทั้งให้เป็น ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ "ซูซูกิ" แต่ผู้เดียวใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีสำนักงานอยู่ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์กลาง เศรษฐกิจและ ชุมทางคมนาคมขนส่งทางภาคใต้   <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>