พนักงานขับรถหัวลาก

บริษัท ศรีตรังโลจิสติกส์ จำกัด สาขาทุ่งสง

ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ อ.ทุ่งสง

อัตรา5
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานทุ่งสง
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์093-5793077

กลุ่มบริษัท ศรีตรังโลจิสติกส์ จำกัด ดำเนินการเป็น ตัวแทนนำเข้าสินค้า และส่งออก รวมทั้งให้บริการ การขนส่งทางบกและทางทะเล อีกทั้งดำเนินการพิธีการศุลลกากรและขนส่งสินค้าภายในประเทศเพื่อการส่ง ออก กำลังขยายงานและต้องการบุคลลากรทีมีความสนใจ ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อร่วมงาน บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัคร

ตำแหน่ง พนักงานขับรถหัวลาก หลายอัตรา

คุณสมบัติ : ป.6 เป็นต้นไป สามารถอ่านภาษาไทยได้ มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 3 ขึ้นไป มีประสบการขับรถหัวลากอย่างน้อย 1 ปี

เงื่อนไขเฉพาะ : ต้องมีผลการตรวจประวัติอาชญกร ผลตรวจสุขภาพ และผลตรวจสารเสพติด

 

สนใจสมัคร : ติดต่อคุณเอ็ม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขนส่ง เบอร์โทร : 093-5793077