ครูวิชาการระดับประถมศึกษา

โรงเรียนชาตรีวิทยา

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือน-
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์-


โรงเรียนชาตรีวิทยา เปิดรับสมัครครูวิชาการระดับประถมศึกษา


คุณสมบัติผู้สมัคร


-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 

-หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สมัครและเข้าสัมภาษณ์ได้ที่โรงเรียนชาตรีวิทยา 

.รัถการ .หาดใหญ่ .สงขลา

https://goo.gl/maps/z9xEwFxgCGTFAvoL9


เอกสารการสมัคร

-สำเนาบัตรประชาชน 

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-รูปถ่ายขนาด1นิ้ว

-สำเนาใบปริญญาบัตร

-สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)

-สำเนาใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู


ติดต่อสอบถาม 

ฝ่ายจัดหาบุคคล โรงเรียนชาตรีวิทยา

โทร : 074-348923