เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่

169 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา2
เงินเดือน11,250 (ไม่รวมค่าเวรดึกและค่าล่วงเวลา)
เพศชาย
วุฒิการศึกษาม.6 / ปวช.
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074310310

ช่องทางการสมัครงาน     สมัครผ่านทาง Website โรงพยาบาล หรือ สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 

คุณสมบัติ

-เพศ ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

-วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

-มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

-รักในงานบริการ

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร

เอกสารประกอบการสมัคร

-รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

-สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

-สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ

-สำเนาใบสำคัญทางทหาร 1 ใบ

-หนังสือรับรองการทำงาน/ฝึกงาน (ถ้ามี)