ครูวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

4 ซ.5 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074364948 ต่อ 112

- จบสาขาวิทยาศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

- กรณีมีวุฒิครู  และประสบการณ์การสอน จะพิจารณาพิเศษ