เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

4 ซ.5 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศชาย
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074364948 ต่อ 112

- จบการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ