อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

222 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา2
เงินเดือนตามโคร้งร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาโท
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-200339-40

-                -   จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาที่จบ : Linguistics Education TESOL TEFL

-              -     สามารถสอนวิชา : Linguistics Teaching Professional Subjects

-               -     ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

-               -    ความสามารถ:Power point Microsoft office Educational Applications

ผู้สนใจ : สามารถส่งประวัติมาได้ที่ E-mail : jobs@hu.ac.th  /  www.hu.ac.th  โทร.074-200339-40

งด Walk in  เนื่องจากสถานการณ์โควิด เอกสารประกอบการสมัครขอเป็น File PDF

เป็น File เดียวเท่านั้น


ข้อมูลกิจการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่