อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

222 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโคร้งร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาโท
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-200339-40

-                   1.อายุ 25 ปี ขึ้นไป

-                   2. ปริญญาโทขึ้นไป

-                   4. นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

-                   5.มีประสบการณ์สอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือมีทักษะประสบการณ์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 การถ่ายภาพ - การตัดต่อ - การสร้างแบรนด์ - การผลิตรายการดิจิทัล 


       6.หากมีประสบการณ์ด้านการวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 


ผู้สนใจ : สามารถส่งประวัติมาได้ที่ E-mail : jobs@hu.ac.th  /  www.hu.ac.th  โทร.074-200339-40

งด Walk in  เนื่องจากสถานการณ์โควิด เอกสารประกอบการสมัครขอเป็น File PDF

เป็น File เดียวเท่านั้น

ข้อมูลกิจการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่