อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัย จำนวน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

222 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา2
เงินเดือนตามโคร้งร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาโท
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-200339-40

-                   1.ปริญญาโท หรือปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ (อาชีวอนามัย)

-                   2. ปริญญาโท หรือปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)         

-                   3.มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-                   4. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ผู้สนใจ : สามารถส่งประวัติมาได้ที่ E-mail : jobs@hu.ac.th  /  www.hu.ac.th  โทร.074-200339-40

งด Walk in  เนื่องจากสถานการณ์โควิด เอกสารประกอบการสมัครขอเป็น File PDF

เป็น File เดียวเท่านั้น


ข้อมูลกิจการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่