เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

371 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานอาคารบ้านซูซูกิ ถนน สามชัย
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์081-7133576

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- จบสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์
จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ลักษณะงาน

-ตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่มาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
-วิเคราะห์และตรวจสอบสินเชื่อตามขั้นตอนและนโยบายบริษัท
-สอบถามข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า
-จัดทำรายงานส่งหัวหน้าแผนก

 

ช่องทางการสมัคร

-ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ recruit@bansuzuki.com หรือสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคคลชั้น 2 อาคารบ้านซูซูกิ ถนนสามชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-7133576

 


ข้อมูลกิจการ บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด เริ่มต้นจากธุรกิจค้าอะไหล่เล็กๆ ที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้อาศัยความเพียร พยายาม และ ความตรั้งใจจริงอย่างแรงกล้า ในการทำธุรกิจจนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2510 ตระกูล "ลาภาโรจน์กิจ" ได้รับการ ทาบทามจากบริษัท ซูซูกิมอเตอร์ จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่นให้เข้าร่วมลงทุนกับ บริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ในการก่อสร้าง โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ "ซูซูกิ" เป็นแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมทั้งให้เป็น ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ "ซูซูกิ" แต่ผู้เดียวใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีสำนักงานอยู่ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์กลาง เศรษฐกิจและ ชุมทางคมนาคมขนส่งทางภาคใต้   <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>