เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

371 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานอาคารบ้านซูซูกิ ถนน สามชัย
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์081-7133576

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง
2.วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
3.ใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้ดี/ ใช้ Excel ได้ดี 


ลักษณะงาน

1.ตรวจสอบรายละเอียด,บันทึกบัญชีเกี่ยวกับ Stock รถยึด
2.สรุปสินค้าคงเหลือรถยึด
3.สรุปต้นทุน, ราคาขาย
3.จัดทำรายงานประจำเดือน
4.ออกใบเสร็จ/ ใบกำกับภาษี
5.ทำรายละเอียดประกอบงบ/กระทบยอดคงเหลือ

 

ช่องทางการสมัคร

-ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ recruit@bansuzuki.com 

หรือสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคคลชั้น 2 อาคารบ้านซูซูกิ จำกัด

ถนนสามชัย ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-7133576

ข้อมูลกิจการ บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด เริ่มต้นจากธุรกิจค้าอะไหล่เล็กๆ ที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้อาศัยความเพียร พยายาม และ ความตรั้งใจจริงอย่างแรงกล้า ในการทำธุรกิจจนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2510 ตระกูล "ลาภาโรจน์กิจ" ได้รับการ ทาบทามจากบริษัท ซูซูกิมอเตอร์ จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่นให้เข้าร่วมลงทุนกับ บริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ในการก่อสร้าง โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ "ซูซูกิ" เป็นแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมทั้งให้เป็น ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ "ซูซูกิ" แต่ผู้เดียวใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีสำนักงานอยู่ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์กลาง เศรษฐกิจและ ชุมทางคมนาคมขนส่งทางภาคใต้   <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>