ช่างบริการ (ซูซูกิ สาขาจะนะ)

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

371 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาม.6 / ปวช.
ที่ปฏิบัติงานศูนย์บริการซูซูกิ สาขาจะนะ
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์081-7133576

คุณสมบัติ

• เพศ ชาย
• อายุ  20 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษา  ปวช.-ปวส. สาขาวิชา  ช่างยนต์

• มีประสบการณ์ด้านงานซ่อม


ลักษณะงาน


• ซ่อมแซม บำรุง รักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ 
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อเข้าทำบริการได้


ช่องทางการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคคลชั้น 2 อาคารบ้านซูซูกิ

ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สอบถามโทร 081-7133576

ข้อมูลกิจการ บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด เริ่มต้นจากธุรกิจค้าอะไหล่เล็กๆ ที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้อาศัยความเพียร พยายาม และ ความตรั้งใจจริงอย่างแรงกล้า ในการทำธุรกิจจนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2510 ตระกูล "ลาภาโรจน์กิจ" ได้รับการ ทาบทามจากบริษัท ซูซูกิมอเตอร์ จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่นให้เข้าร่วมลงทุนกับ บริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ในการก่อสร้าง โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ "ซูซูกิ" เป็นแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมทั้งให้เป็น ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ "ซูซูกิ" แต่ผู้เดียวใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีสำนักงานอยู่ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์กลาง เศรษฐกิจและ ชุมทางคมนาคมขนส่งทางภาคใต้   <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>