อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

222 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาโท
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-200339-40

-                   1. เพศชาย- หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

-                   2. วุฒิปริญญาโท การประถมศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-                  3.  มีประสบการณ์ การสอน 1-2 ปี

-                  4.  หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ผู้สนใจ : สามารถส่งประวัติมาได้ที่ E-mail : jobs@hu.ac.th  /  www.hu.ac.th  โทร.074-200339-40

งด Walk in  เนื่องจากสถานการณ์โควิด เอกสารประกอบการสมัครขอเป็น File PDF

เป็น File เดียวเท่านั้น

 

ข้อมูลกิจการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่