อาจารย์ประจำสาขาดนตรีสมัยนิยม

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

222 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาโท
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-200339-40

-                 1.  เพศชาย- หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

-                  2. วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หรือสาขาดนตรีที่เกี่ยวข้อง

-                   3. มีประสบการณ์ เคยสอนในโรงเรียน สถาบันดนตรี หรือมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปี

-                   4. มีความรู้การปฏิบัติเครื่องกระทบ กลองชุด และเครื่องประเภทคอนเสิร์ต


ผู้สนใจ : สามารถส่งประวัติมาได้ที่ E-mail : jobs@hu.ac.th  /  www.hu.ac.th  โทร.074-200339-40

งด Walk in  เนื่องจากสถานการณ์โควิด เอกสารประกอบการสมัครขอเป็น File PDF

เป็น File เดียวเท่านั้น

ข้อมูลกิจการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่