เลขานุการผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

222 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-200339-40

-                   1. ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-                  2.  มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการหน่วยงานในภาครัฐหรือเอกชน

-                  3.  มีทักษะในการบริหารงานด้านเอกสาร งานสารบรรณ  การบริหารงานในสำนักงาน

-                  4.  มีทักษะในการใช้งาน Ms Office , Google Drive , Social Media, Internet , CHE QA ONLINE

-                   5. หากเป็นศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ผู้สนใจ : สามารถส่งประวัติมาได้ที่ E-mail : jobs@hu.ac.th  /  www.hu.ac.th  โทร.074-200339-40

งด Walk in  เนื่องจากสถานการณ์โควิด เอกสารประกอบการสมัครขอเป็น File PDF

เป็น File เดียวเท่านั้น

ข้อมูลกิจการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่