เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ดิจัล

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

222 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-200339-40

-                  1. วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ /สาขาวิชานิเทศศาสตร์ / สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา / สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-                   2.มีประสบการณ์ ด้านการถ่ายทำ และผลิตวีดีโอสำหรับการเรียนการสอน / การผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ / ด้านการฝึกอบรม การใช้เทคโนโลยีการสอน

-                 3.   สามารถใช้โปรแกรมทางด้านการออกแบบกราฟิก เช่น Adobe Premiere Pro, Adobe After Effect, Adobe Photoshop , Adobe Illustrator และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้

ผู้สนใจ : สามารถส่งประวัติมาได้ที่ E-mail : jobs@hu.ac.th  /  www.hu.ac.th  โทร.074-200339-40

งด Walk in  เนื่องจากสถานการณ์โควิด เอกสารประกอบการสมัครขอเป็น File PDF

เป็น File เดียวเท่านั้น


ข้อมูลกิจการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่