เจ้าหน้าที่งานสหกิจนักศึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

222 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-200339-40

-                   1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

-                  2.  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

-                   3. มีประสบการณ์งานสหกิจศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-                   4. มีทักษะการประสานงานทั้งภายนอกและภายใน


ผู้สนใจ : สามารถส่งประวัติมาได้ที่ E-mail : jobs@hu.ac.th  /  www.hu.ac.th  โทร.074-200339-40

งด Walk in  เนื่องจากสถานการณ์โควิด เอกสารประกอบการสมัครขอเป็น File PDF

เป็น File เดียวเท่านั้น


ข้อมูลกิจการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่