เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพและส่งเสริมวิชาการ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

222 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโคร้งร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-200339-40

-                   1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

-                  2.  มีประสบการณ์มีประสบการการณ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา 1 ปีขึ้นไป

-                   3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

       4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร

ผู้สนใจ : สามารถส่งประวัติมาได้ที่ E-mail : jobs@hu.ac.th  /  www.hu.ac.th  โทร.074-200339-40

งด Walk in  เนื่องจากสถานการณ์โควิด เอกสารประกอบการสมัครขอเป็น File PDF

เป็น File เดียวเท่านั้น


ข้อมูลกิจการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่