เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ (โรเนียว)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

222 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศชาย
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-200339-40

-                1.    เพศชาย   อายุ 22  ปีขึ้นไป

-                 2.   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

-                 3.   มีประสบการณ์ด้านงานสารบรรณ 1 ปีขึ้นไป

-                  4.  มีความละเอียดรอบคอบ

-                5.    สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี


ผู้สนใจ : สามารถส่งประวัติมาได้ที่ E-mail : jobs@hu.ac.th  /  www.hu.ac.th  โทร.074-200339-40

งด Walk in  เนื่องจากสถานการณ์โควิด เอกสารประกอบการสมัครขอเป็น File PDF

เป็น File เดียวเท่านั้น


ข้อมูลกิจการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่