เจ้าหน้าที่งานร้านค้า และ จัดเลี้ยง

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

222 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโคร้งร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-200339-40

-                   1.เพศหญิง  อายุ 22 ปี ขึ้นไป

-                   2.วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-                   3.มีประสบการณ์การขายสินค้า เช็คสต๊อคสินค้า มีใจรักด้านบริการ

-                  4. มีความละเอียดรอบคอบ


ผู้สนใจ : สามารถส่งประวัติมาได้ที่ E-mail : jobs@hu.ac.th  /  www.hu.ac.th  โทร.074-200339-40

งด Walk in  เนื่องจากสถานการณ์โควิด เอกสารประกอบการสมัครขอเป็น File PDF

เป็น File เดียวเท่านั้น


ข้อมูลกิจการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่