เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ( Drawing officer) (ด่วน!!)

บ.สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

417/112-113 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัทฯ
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-291111 ต่อ 751

ลักษณะงาน

-รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การสร้างออกแบบและคำนวณชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ 

-และวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แบบชิ้นส่วนเครื่องจักร 

-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

-เพศชาย/ หญิง  อายุ  23 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาปวส. –  ปริญญาตรีสาขาเขียนแบบ (Drawing)  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีความรู้ทักษะการใช้งานโปรแกรม AUTO CAD, Solidwork , Sketchup และ 3D MAX และสามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความรู้ ความสามารถในการอ่านแบบ, เขียนแบบ, ออกแบบและคำนวณได้

-มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

-สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคภูมิแพ้ฝุ่น

 

สวัสดิการ:

-ค่าอาหารกลางวัน 
-เครื่องแบบพนักงาน
-ค่าตำแหน่ง และค่าโทรศัพท์
-ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
-เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
-กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีคลอดบุตร
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน:
- สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
- เอกสาร การเกณฑ์ทหาร (สด 43) สำหรับเพศชาย 
- รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง e-mail สมัครงานมาที่ Recruit@siamfibreboard.com, hrsfc@siamfibreboard.com และ narawut@asianoak.com หรือ ติดต่อคุณปิยะนุช/ คุณกัณทิมา/ คุณนราวุฒิ  โทร.074-291111 ต่อ 751 ค่ะ