Programmer ด่วน!!!

บ.สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

417/112-113 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัทฯ
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-291111 ต่อ 751

ลักษณะงาน

      รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ การพัฒนาโครงการด้านไอที ภายในบริษัท ตั้งแต่การวิเคราะห์ระบบ  ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ทดสอบ เขียนคู่มือ สอนผู้ใช้งาน รวมถึงการติดตั้ง และดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบต่างๆ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

-เพศชาย/ หญิง  อายุ  30 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี 

-มีความรู้ระบบ Windows Server, Linux , Database, Programming, ERP

-สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคภูมิแพ้ฝุ่น

 

สวัสดิการ:

-ค่าอาหารกลางวัน 
-เครื่องแบบพนักงาน
-ค่าตำแหน่ง และค่าโทรศัพท์
-ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
-เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
-กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย / คลอดบุตร
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน:
- สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
- เอกสาร การเกณฑ์ทหาร (สด 43) สำหรับเพศชาย 
- รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง e-mail สมัครงานมาที่ Recruit@siamfibreboard.comและ hrsfc@siamfibreboard.com หรือ ติดต่อคุณปิยะนุช/ คุณกัณทิมา โทร.074-291111 ต่อ 751ค่ะ