แม่บ้านโรงแรม

ชัชฎา เพลส (ทุ่งเสา)

54 ซอย3 ถนนทุ่งเสา1 อ.หาดใหญ่

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์099-4194269