พนักงานคุมเครื่อง Hogger

บริษัท กรี เอ็นเนอร์จี จำกัด

417/117-118 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนไม่ระบุ
เพศชาย
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-291111 ต่อ 614

ลักษณะงาน 

           รับผิดชอบการปฏิบัติงาน การย่อยไม้ด้วยเครื่อง Hogger  เพื่อส่งไปยังกระบวนการผลิตและเก็บเข้าสู่ Stock ในกรณีที่มีการซ่อมเครื่อง พร้อมทั้งดูแลเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานและสะอาดอยู่เสมอ 

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ ชาย  อายุ 21- 35 ปี 

วุฒิการศึกษา  ปวส.ขึ้นไปสาขา ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 0-1 ปี

สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้เบื้องต้น สามารถดูแลรักษาเครื่องยนต์ได้ และสามารถควบคุมเครื่องย่อยไม้ได้

มีความซื่อสัตย์ ขยันและอดทน ไม่มีประวัติการติดสารเสพติด ไม่มีประวัติแพ้ฝุ่นละอองและสารเคมี

ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

     สวัสดิการ 

ค่าอาหารกลางวัน 

เครื่องแบบพนักงาน

ค่าตำแหน่งและค่าโทรศัพท์

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต

กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย / คลอดบุตร

ตรวจสุขภาพประจำปี

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน:
 สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
 เอกสาร การเกณฑ์ทหาร (สด 43) สำหรับเพศชาย 
 รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง e-mail สมัครงานมาที่ HRCoordinator@siamfibreboard.com หรือ ติดต่อคุณชนษรโทร.074-291111 ต่อ 614  ค่ะ