ร้านอาหาร

กะส้ะส้มตำ เมี่ยงปลาเผ่า

วงเวียนน้ำพุ หาดใหญ่

อัตรา1
เงินเดือนเริ่มงานวันละ 400 เบี้ยขยันเดือนละ 500
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์-089 735 4583

พร้อมรับทำงานเลย