Night GSA

โรงแรมซี สลีป (Z Sleep hotel)

1564 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0902280378

คุณสมบัติ

- เพศหญิง หรือ ชาย อายุตั้งแต่ 23-35 ปี

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า /สาขาวิชาตรงตามสายงาน

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

- เป็นคนมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายและตรงต่อเวลา

- สามารถทำงานภายใต้แรงกดได้ดี

- สามารถทำงานกะกลางคืนได้

- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ

- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จีน หรืออื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.วุฒิการศึกษา

4.รูปถ่าย 1 นิิ้ว

5.เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

เขียนใบสมัครได้ที่โรงแรมทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.

หรือส่งประวัติมาที่อีเมล acc.zsleephotel@gmail.com(กรุณาระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)


**กรุณาแต่งกายให้เรียบร้อย และนำเอกสารการสมัครมาให้ครบถ้วน**

ข้อมูลกิจการ โรงแรมซี สลีป (Z Sleep hotel)

โรงแรมซี สลีป (Z Sleep hotel) เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว ในย่านช้อปปิ้ง ใกล้ของกินอร่อยๆ ใจกลางเมือง เปิดมานานกว่า 5 ปี มีจำนวน 78 ห้อง ไว้รองรับลูกค้าบริการรถรับส่งไปกลับสนามบิน(มีค่าบริการ) และอีกมากมายให้บริการ ไม่พลาดการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi ฟรีในห้องพัก มีอาหารเช้าประจำท้องถิ่น (มีค่าบริการ), มีรถรับส่งในพื้นที่ และที่ฝากกระเป๋าเดินทางห้องประชุม และฝ่ายต้อนรับ 24 ชั่วโมง   <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>