พนักงานต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรม นิว ซีซัน และ โรงแรม นิว ซีซัน สแควร์

106 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามตกลง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-352888

1.  พนักงานต้อนรับ     1       อ้ตรา  ( เข้างานเป็นกะ )  

     มีความสามารถด้านภาษา ( อังกฤษ จีน มลายู )   

     มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และ การใช้สื่อออนไลน์  ต่างๆ ได้ดี  

     เข้างานเป็นกะได้   บุคลิก และ มนุษย์สัมพันธ์ดี  รักงานบริการ

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง ( ติดต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ป้อมยาม ) 

      เอกสารการสมัครงาน  1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี)  4. สำเนาหนังสือรับรอง      

       การทำงาน  ( ถ้ามี )  5.  รูปถ่าย   

   หรือ ส่งใบสมัครงานมาที่  newseason_hr@hotmail.com