ช่างศิลป์และจัดดอกไม้

โรงแรม นิว ซีซัน และ โรงแรม นิว ซีซัน สแควร์

106 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามตกลง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-352888

                      ช่างศิลป์         1     อัตรา

-  สามารถเขียน งานป้ายข้อความ  จัด back drop  สถานที่ สำหรับจัดงานจัดเลี้ยง สังสรรค์ งานประชุม รูปแบบต่างๆ  

-  หากสามารถจัดดอกไม้ได้  พิจารณาเป็นพิเศษ  


สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง ( ติดต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ป้อมยาม ) 

      เอกสารการสมัครงาน  1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี)  4. สำเนาหนังสือรับรอง      

       การทำงาน  ( ถ้ามี )  5.  รูปถ่าย   

   หรือ ส่งใบสมัครงานมาที่  newseason_hr@hotmail.com