พนักงาน​เสิร์ฟ​Part time​17.00-22.00​น.

เดอ​ แวน​ คู​ซีน​

สี่แยก​ตลาด​โก้งโค้ง​

อัตรา3
เงินเดือน_
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0918492261

ตรงต่อเวลา​

มีความ​รับผิดชอบ​

รักงาน​บริการ​