ผู้​ช่วยในครัว​ 10.30_22.00

เดอแวน​คู​ซีน​

สี่แยก​ตลาด​โก้งโค้ง​

อัตรา1
เงินเดือน_
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่​
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0918492261

ตรงต่อเวลา​

มีความ​รับผิดชอบ​