Sales (พนักงานขาย)

บริษัท วราสิริคอนกรีต จำกัด

50/9 ม.8 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา2
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสาขาบ้านพรุ
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-536171-2 , 080-4640330

รายละเอียดงาน

 • ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
 • จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท
 • จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาในการซื้อชาย
 • ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา
 • ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า
 • ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย
 • สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้ลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย การตลาด คอมพิเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี
 • ความรู้เกี่ยวกับการขาย/ความรู้เกี่ยวกับสินค้า/ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง/การนำเสนอการขาย/การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีใจรักงานบริการ/บุคลิกภาพดี/มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 074-536171-2 , 080-4640330

วิธีการรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท วราสิริคอนกรีต จำกัด สาขาบ้านพรุ
2. ส่งเรซูเม่มาทาง warasiri_a@hotmail.com