พนักงานอะไหล่

บริษัท เซ้าท์เทอร์น โอโต เซลส์ จำกัด ( ฮุนไดหาดใหญ่ )

544,545 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทฯ
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-223388-9

บริษัท เซ้าท์เทอร์น โอโต เซลส์ จำกัด ( ฮุนไดหาดใหญ่ )

ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ HYUNDAI  เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง

พนักงานอะไหล่

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป

-  มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

-  มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่

สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

มีประสบการณ์ด้านอะไหล่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารที่ใช้แนบใบสมัคร

       สำเนาบัตรประชาชน
       
สำเนาทะเบียนบ้าน
       
สำเนาวุฒิการศึกษา
       
สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
       
สำเนาใบเกณฑ์ทหาร
       
รูปถ่าย ขนาด นิ้ว จำนวน รูป

สนใจยื่นใบสมัครมาที่  บริษัท เซ้าท์เทอร์น โอโต เซลส์ จำกัด  ( ฮุนไดหาดใหญ่ )

ที่อยู่เลขที่  544,545 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110(เยื้องบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า)                                                                                        

โทรศัพท์ 074-223388-9  หรือ E-mail : hrhyundaihatyai@yahoo.com