เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

371 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์081-7133576

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ  25  ปีขึ้นไป        
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป


ลักษณะงาน

  • จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ขอซื้อ
  • เปรียบเทียบราคาสินค้า  พร้อมทั้งเจรจาต่อรองราคาสินค้าและบริการ
  • จัดทำใบขอซื้อ PR (Purchase Requisition) และใบสั่งซื้อ PO (Purchase Order)
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับและตรวจสอบสินค้า


ช่องทางการสมัคร

  • ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ recruit@bansuzuki.com หรือสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 2 อาคารบ้านซูซูกิ

ถนน สามชัย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา สอบถามโทร 081-7133576


ข้อมูลกิจการ บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด เริ่มต้นจากธุรกิจค้าอะไหล่เล็กๆ ที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้อาศัยความเพียร พยายาม และ ความตรั้งใจจริงอย่างแรงกล้า ในการทำธุรกิจจนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2510 ตระกูล "ลาภาโรจน์กิจ" ได้รับการ ทาบทามจากบริษัท ซูซูกิมอเตอร์ จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่นให้เข้าร่วมลงทุนกับ บริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ในการก่อสร้าง โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ "ซูซูกิ" เป็นแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมทั้งให้เป็น ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ "ซูซูกิ" แต่ผู้เดียวใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีสำนักงานอยู่ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์กลาง เศรษฐกิจและ ชุมทางคมนาคมขนส่งทางภาคใต้   <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>