ช่างยนต์

บริษัท เซ้าท์เทอร์น โอโต เซลส์ จำกัด ( ฮุนไดหาดใหญ่ )

544, 545 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทฯ
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาม.6 / ปวช.
ที่ปฏิบัติงานอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-223388-9

บริษัท เซ้าท์เทอร์น โอโต เซลส์ จำกัด ( ฮุนไดหาดใหญ่ )

ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ HYUNDAI  เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง

ช่างยนต์ 

    คุณสมบัติ

        - วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
        - มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์
        - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
        - ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์
        - มีประสบการณ์ด้านงานช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

    เอกสารที่ใช้แนบใบสมัคร

        - สำเนาบัตรประชาชน
        - สำเนาทะเบียนบ้าน
        - สำเนาวุฒิการศึกษา
        - สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
        - สำเนาใบเกณฑ์ทหาร
        - รูปถ่าย ขนาด นิ้ว จำนวน รูป

สนใจยื่นใบสมัครมาที่  บริษัท เซ้าท์เทอร์น โอโต เซลส์ จำกัด  ( ฮุนไดหาดใหญ่ ) 

544, 545 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (เยื้องบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า)

โทรศัพท์ 074-223388 หรือ Email: hrhyundaihatyai@yahoo.com